Catarina Nordqvist travtränare - Umeå


Catarina Nordqvist har i 3 stall utanför Umeå. "Jag är super nöjd. Man upplever allt så mycket varmare. Bara en sån sak att stallgången blir uppvärmd. Ingenting som kyler underifrån. Fukten exsisterar inte heller, vilket gör att t.ex svartmögelangrepp runt fönster eller i tak inte förekommer. Täcken torkar snabbt när man hänger upp dem. Jag har ju väldigt mycket värk och jag har som ett nytt liv sen jag satte in panelerna... så jag rekommenderar dem verkligen av den anledningen."


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published