Infrasolarium


Tekniken använder infraröd värme för att lagra energi i ytor och material i rummet. Dessa använder i sin tur energin för att värma upp luften. Detta ger en mycket bekväm och jämn värme. Panelerna värmer och torkar hästen, liksom det omgivande området och hästens muskulatur värms också upp innan träning. Ger optimal arbetsmiljö för dig och din häst.

Detta system kan också användas för uppvärmning av stall och boxar, med 50-70% mindre energiförbrukning än direktverkande el.