GDPR


Användning av din data

Du kan använda länkarna nedan för att uppdatera dina kontodata om de inte är korrekta.

Redigera din kontoinformation

Ange din e-post för att bekräfta din identitet

Dataportabilitet

Du kan använda länkarna nedan för att ladda ner all data vi lagrar och använder för en bättre upplevelse i vår butik.

GDPR begär

Personlig information

Order

Ange din e-post för att bekräfta din identitet

Tillgång till personuppgifter

Du kan använda länken nedan för att begära en rapport som innehåller all personlig information som vi lagrar åt dig.

Begär en rapport

Ange din e-post för att bekräfta din identitet

Begär att din data raderas.

Använd det här alternativet om du vill ta bort dina personliga och andra uppgifter från vår butik. Tänk på att den här processen kommer att ta bort ditt konto, så att du inte längre kan komma åt eller använda det längre.

Begär radering av personuppgifter

Ange din e-post för att bekräfta din identitet